top of page

Sport-geenitesti - mitä tulokset kertoivat?

*Kaupallinen yhteistyö Evogenom Oy:n kanssa


Annoin sylkinäytteen Sport -geenitestiä varten huhtikuun puolivälissä ja tulokset luvattiin 4-8

viikon kuluessa. Noin neljän viikon kuluttua testin lähettämisestä sain testitulokset käteeni ja mielenkiinnollla syvennyin tutkimaan tuloksia. Tulosliuskoja oli yli 50 sivua, joten jonkin

verran meni aikaa tulosten lukemiseen ja pohtimiseen. Noiden 50 sivun lisäksi oli vielä 30 sivua tietoa lääkeaineiden toimintaan ja pitoisuuksiin vaikuttavista geeneistä. Sain myös Evogenomilta geenitestin raakadatan, joka jää käyttööni tulevaisuuden varalle. Raakadatasta voi myöhemmin selvitä sellaisia asioita, jota ei vielä tänä päivänä osata tutkia

tai joista ei vielä tiedetä.Tulosnipun alussa kerrottiin menetelmästä, miten tutkimus tehtiin ja miten tuloksia on tarkoitus lukea.


"Sinulle toimitettava raportti pitää sisällään tietoa sopivasta ruokavaliostasi, liikuntaan ja urheiluun liittyvistä ominaisuuksistasi, harjoitteluvasteistasi, palautumisestasi, unestasi sekä

monista muista tärkeistä ominaisuuksistasi. Analyysin perusteena on tieteellisesti tutkittu tieto kaikista osa-alueista. Valmista analyysiä lukiessasi Sinun on oltava tietoinen, että tarjottu tieto voi joiltakin osin haämmentää Sinua. Testin luonteen johdosta tämä ei ole todennäköistä. Analyysimme ei ole lääketieteellinen diagnoosi vaan kartoitus geneettisistä vahvuuksistasi sekä ominaisuuksistasi. Tieteellisen tutkimustiedon luotettavuudesta vastaavat ainoastaan tutkimuksia tehneet tutkijat sekä tutkimustietoa julkaisseet instituutiot ja laitokset."


"Geenitestillä tutkitaan perinnöllisiä ominaisuuksiasi, jotka ovat periytyneet Sinulle omilta vanhemmiltasi. Raportissa esitettyjen yksittäisten tulosten taustalla on suuri määrä valideja tieteellisiä tutkimuksia, joihin raporttiin kirjautuvat diagrammit ja sanalliset yhteenvedot perustuvat."

"Tulokset ovat analysoituja geenejä omasta näytteestäsi, eivätkä näin ollen ota huomioon elämäntapojesi vaikutusta, ympäristötekijöitä tahi liikunnan harjoittelutaustaasi saati mahdollisia sairauksia. Analyysimme perustuu olettamukseen, että olet perusterve eikä Sinulla ole mitään lääketieteellistä seikkaa, joka tulisi ottaa huomioon esim. todennäköisyyksiä laskettaessa. Niin ikään käyttämämme tutkimukset perustuvat tämän hetken parhaaseen tieteelliseen tietoon, ja täten tulosten tulkinta saattaa muuttua tulevaisuudessa. Meidän jokaisen genomimme rakentuu neljästä erilaisesta emäksestä (A, C, T ja G). Nämä muodostavat keskenään kaksi erilaista paria, AT ja CG, ja näin yhdistyen rakentavat henkilökohtaisen, noin 3 miljardia emäsparia pitkän DNA-molekyylimme."Evogenomin Sport-testi kattoi nämä osa-alueet:

 • Valmennus- ja harjoitteluominaisuudet

 • Uni ja lepo

 • Nautintoaineet

 • Painonhallinta

 • Ravinto

 • Vitamiinit

 • Hivenaineet ja mineraalit

 • Terveys ja oma keho

 • Allergiat

 • Satunnaiset mielenkiintoiset ominaisuudet

 • Persoonallisuus

 • Lääkevasteet

Etukäteen minua kiinnosti etenkin valmennus- ja harjoitteluominaisuudet sekä perintötekijöitteni vaikutus pärjäämiseen ääriolosuhteissa. Myös uneen liittyvät asiat ovat

alkaneet vanhemmiten kiinnostamaan. Mietin myös, että millaisia yllätyksiä analyysi mahdollisesti tuo. Tuloksista sai tietoa laajasti monista eri osa-alueista, mutta kerron teille enemmän liikuntaan ja harjoitteluun liittyvistä tuloksistani.


Olen kestävyysurheiluja

Ensimmäisenä vastauksissa oli valmennus- ja harjoitteluominaisuuksiin liittyviä tuloksia ja näitä tuloksia odotinkin etukäteen eniten. Genotyyppini on keskivertoa korkeammin painottunut kestävyysurheiluun ja perinnöllinen hapenkäyttötehoni on kestävyysliikunnan aikana keskivertoa korkeampi. Tulosten mukaan nämä perinnölliset ominaisuudet kasvattavat kestävyyskuntoani huomattavasti keskivertoa nopeammin. Perintötetekijöiden suhteen elimistöni reagoi keskiverrolla nopeudella vähähappiseen harjoitteluun ja perintötekijöiden näkökulmasta maksamaalinen hapenottokykyni keskimääräinen kasvu harjoiteltaessa on noin 235 ml/ minuutti. Osasin tämän suuntaisia tuloksia odottaakin, joten tulokset olivat mukavaa luettavaa juoksijalle.


Tulosten perusteella suorituskykyni on yhdistelmä kestävyyttä ja voimaa, joita molempia

myös juoksussa tarvitaan. Lihaskudokseni perinnöllinenrakenne on painottunut hitaan

lihaskudoksen suuntaan, mikä ei yllättänyt minua. Nopeusvoiman perinnöllinen kapasiteetti

on huomattavasti keskivertoa parempi, mikä taas oli itselleni pienoinen yllätys. Tulosten mukaan suoritukseni teho kasvaa voimalajeja treenatessa keskivertoa nopeammin.


Koska olen siirtymässä vähitellen maratoneista ultramatkoille, joissa elimistö joutuu erityisen koville, kiinnosti minua sietokykyyn, kipukynnykseen ja palautumiseen liittyvät tekijät. Tulosten mukaan perintötekijäni helpottavat pärjäämistä ääriolosuhteissa ja harjoittelun jälkeinen palautumisnopeuteni on huomattavasti keskivertoa nopeampaa. Olen kyllä huomannut, että palaudun kisoista (maratoneista ja ultramatkoista) ja kovistakin harjoituksista yllättävän

nopeasti. Harjoittelun jälkeen lihakseni ovat keskivertoa vähemmän kipeät ja tämän kyllä allekirjoitan. Täytyy olla todella kova tai uudenlainen treeni, että lihakseni kipeytyvät harjoituksen tai kisan jälkeen. Tulosten mukaan kipukynnykseni on keskivertoa tasoa, mutta omasta mielestäni kipukynnykseni on kyllä korkea. Kipukynnys riippuu monesta tekijästä ja vaihtelee tilanteiden mukaan, joten on vaikea sanoa, mikä kipukynnyksestä on perimää ja, mikä opittua toimintaa.


Perintötekijät tekevät harjoittelustani keskimääräistä helpompaa ja elimistöni tulehdusvaste harjoitteluun on keskivertoa tasoa. Harjoittelun jälkeen kretiinitasoni pysyy huomattavasti

keskivertoa matalampana. Myös perinnöllinen CRP-tasoni on normaali. Geenien suhteen esimerkiksi riski akillesjänneteen tulehdukselle on normaali, samoin eturistisidevammalle.

Vaikka juoksen paljon, olen säästynyt vammoilta. Uskon, että monipuolinen harjoittelu ja hyvä lihashuolto ovat auttaneet tähän.Olen aamuvirkku

Iän myötä uniasiat ovat alkaneet kiinnostamaan entistä enemmän, sillä uni vaikuttaa todella paljon hyvinvointiin ja toimintakykyyn sekä jaksamiseen. Unella on vaikutusta myös

harjoitteluun ja palautumiseen. Työni puolesta olen perehtynyt uniasioihin, joten senkin takia asia kiinnosti minua. Testin mukaan minun perinnöllinen unentarve on samankaltainen kuin väestöllä keskimäärin. Geenien perusteella tarvitsen unta yleisten suositusten verran, eli 7-9 tuntia vuorokaudessa. Useimmiten nukun 8-9 tuntia ja viikonloppuisin jopa 10-11 tuntia. Koen että 6-7 tuntia on minulle hieman alakanttiin ja sopiva määrä on 8-10 tuntia. Myös unen syvyys, rauhallisuus sekä rytmi on geenieni perusteella normaalia keskiarvoa. Perintötekijät eivät vaikuta unisykliini lyhentävästi eli ei tee unestani rauhattomampaa tai herättele minua keskellä yötä. Mitenhän geenit selittäisivät kuuhulluuden?

Geenien perusteella vuorokausirytmini on aamuvirkku ja tämän kyllä allekirjoitan. Minun on helppo herätä ja tykkään tehdä treenit aamusta tai aamupäivällä. Myös työvireeni on

parhaimmillaan aamusta. Olen kyllä selkeästi aamuihminen.


Olen perso makealle

Ruokavaliosta tuli paljon erilaisia vastauksia, joita en nyt lähde sen enempää tässä avamaan.

Muutaman mielenkiintoisen kohdan nostan esille, koska ne kiinnostivat minua ja vaikuttavat omalla tavalla harjoitteluuni.

Minulla on keskivertoa korkeampi makeanhimo, mutta geenini eivät kannusta minua kuitenkaan napostelun pariin. Nämä tiedot eivät yllättäneet. Tykkään herkuista ja etenkin pitkien treenien jälkeen herkut (suklaa ja irtokarkit) maistuvat, mutta napostelua ei tule harrastettua. Tämä johtuu ehkä siitä, että pyrin syömään säännöllisesti. Se kyllä yllätti, että ruokahaluni on suurempi kuin keskiverrolla yksilöllä. Ruokahaluni olen kyllä pistänyt puhtaasti harjoittelun piikkiin. Mitä enemmän treenaan, sitä enemmän syön ja välillä tuntuu, ettei mikään riitä. Mielenkiintoista oli myös se, että perimäni puolesta saan syömisestä keskivertoa vähemmän mielihyvää. Saatan joutua myös syömään keskivertoväestöä enemmän saman mielihyvämäärän saavuttamiseksi. Toisaalta olen aina pitänyt ruokaa energian lähteenä ja syön, kun minulla on nälkä.

Kofeiniiaineenvaihduntani on keskivertoa tehokkaampaa ja kofeiini poistuu elimistöstäni keskivertoa nopeammin eli sen vaikutus ei kestä pitkään. Joudun siis juomaan kahvia enemmän kuin muut ja kyllähän kahvi minulle maistuu. Juon myös kofeiinipitoisia juomia enemmän kuin keskiverron määrän. Tämän olen kyllä huomannut. Pitkillä lenkeillä cokis on paras energiajuoma ja kahvi on myös hyvä palautusjuoma kovien harjoitusten jälkeen.Mitä muuta?

Edellisten tietojen lisäsksi testissä tuli paljon muitakin mielenkiintoisia vastauksia. Sain tietää, että perusaineenvaihduntani on hieman keskimääräistä hitaampi ja elimistöni tuottaa vähemmän lämpöä ja varastoi energiaa tehokkaammin. Oli mielenkiintoista lukea, että kuulun ryhmään, jonka edustajat eivät ole alttiita painonnousulle, eikä perimäni hankaloita painonpudotusta. Painoni on vuosia pysynyt +/- 2 kilon sisällä, enkä ole koskaan laihduttanut. Molempien raskauksien aikana painoni nousi 8-10 kiloa ja paino laski entisiin lukemiin ilman laihduttamista. Tulosten mukaan minulla ei ole myöskään kohonnutta perinnöllistä alttiutta metaboliseen oireyhtymään. Vastustuskykyni on samanlainen kuin keskivertoväestöllä ja

toimintakykyni pysyy hyvänä silloinkin, kun olen alttiina stressille. Geenien suhteen minulla on perinnöllinen alttius heinänuhalle ja olenkin allerginen heinille sekä lehti- ja havupuille.

Testin mukana tuli myös hauskoja pikku faktoja ja sain mm. tietää, että koen kasvikset maukkaina, olen herkistynyt maltaiden tuoksulle ja korvavaikkuni on kosteaa. Minulla on myös kyky pilkkoa laktoosia, jota 80 prosentilla maailman ihmisistä (aikuisista) ei ole. Mielenkiintoisia pikku faktoja siis.


Mitä ajattelen tgeenitestistä ja tuloksista?

Tietoa omasta perimästä ja geeneistä oli kiva saada. Tuloksia oli myös mielenkiintoista lukea ja pohtia. Mitään suurempaa yllätystä ei tuloksissa tullut esille, eikä yksikään tulos myöskään ollut sellainen, että olisin ehdottomasti ollut eri mieltä. Tulokset vain vahvistivat omia tuntemuksiani ja ajatuksiani. Tuloksien perusteella tunnuin olevan keskivertotyyppi aika

monessa asiassa. Testi auttoi myös ymmärtämään itseäni ja toimintaani hieman paremmin. Lisäksi tuli paljon vahvistuksia sellaisiin asioihin, joista olin ollut vähän epävarma.

Mielenkiintoista oli saada tietoa siitä, miten geeniperimän perusteella voin kehittää omaa harjoitteluani. Tiedän, että tulokset ovat suuntaa antavia ja niihin täytyy suhtautua tietyllä varauksella ja maalaisjärjellä.


Mitä mieltä olet aiheesta? Kiinnostaisiko itseäsi teettää geenitesti?


Jos geenitesti kiinnostaa, niin saat SPORT-testin hintaan 190 euroa (ovh. 590 €) käyttämällä koodia PIASPORT. Koodi on voimassa 22.5.-31.5.2021.


Pääset nettikauppaan tästä.


Evogenom Oy on suomalainen bioteknologiayritys, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä ja hyvinvointia genetiikan avulla. Yrityksellä on myös avainlippuyrityksen status. Geenitestejä on tarjolla kolmessa eri peruslaajuudessa: Sport, Premium ja Pro, mutta peruslaajuuden lisäksi voi tilata arviot myös tiettyjen perinnöllisten sairauksien riskeistä sekä geenianalyysisi raakadatan.


-pia-Comments


bottom of page